Eindelijk meer duidelijkheid voor fysio's tijdens corona

Gepubliceerd op 27 maart 2020 om 19:01

Vorige week hebben wij een mail gestuurd waarin we vroegen hoe jullie het werken tijdens de coronavirus ervaren. Hierop hebben we enorm veel reacties gekregen. Uit de vele antwoorden heb ik gezien dat er enorm veel betrokkenheid is onder fysiotherapie-werknemers. Betrokkenheid naar de patiënt, naar de beroepsgroep en maatschappelijke betrokkenheid. Wat ook uit de mails naar voren kwam, was de onduidelijkheid of het verstandig was om te blijven werken en dat de meeste collega's zich onzeker voelen over hun inkomsten. Ik heb deze duidelijke signalen meegenomen in het corona-team overleg.

Stroom-schema
Wij van het FDV zijn enorm blij met het vernieuwde stroom-schema dat gisteravond gemaild is door het KNGF. Wat ons betreft is dit een grote stap richting het einde van de onduidelijkheid over het uitvoeren van ons beroep. En een goede stap richting een gezonde en veilige werkomgeving voor de werknemer. Behandeling zal nu in beginsel plaats vinden op afstand. Daar waar er sprake is van irreversibele achteruitgang van functioneren, zal alleen na triage en in duidelijk overleg met de verwijzer over mogelijke coronabesmetting over gegaan worden op face to face behandeling als dat nodig blijkt. Bij enig mogelijke verdenking op besmetting, zal er met de arts worden overlegd over de locatie van de behandeling en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, bril, handschoenen en schort). Zijn deze niet middelen niet voor handen, dan zal er ook géén behandeling plaats vinden.

Een moeilijke beslissing die flinke consequenties heeft. Maar uiteindelijk nodig zal zijn in de breed maatschappelijk gedragen poging onze ouderen en zwakkeren te beschermen. Wij waarderen de moed die het KNGF en het corona-team hebben om duidelijke keuzes te maken in tijden van onzekerheid.
Keerzijde is natuurlijk dat dit enorm schuurt met de wil om de mensen te helpen die onze hulp nodig hebben. Dus wees creatief. Zo zou je een fysio-spreekuur kunnen houden in de praktijk van de huisarts waar je goed mee samenwerkt als die daar behoefte aan heeft. Natuurlijk moet dat dan in goed overleg over de persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk wat mogelijk is met de vele manieren van beveiligd videobellen of bel je patiënten op. Ik heb er nu een week ervaring mee. Ik zie dat al mijn patiënten waardering en begrip hebben voor de alternatieven die worden aangeboden in deze nieuwe en rare situatie.

Onzekerheid over inkomsten
Zoals eerder aangegeven is er ook veel onzekerheid over onze inkomsten. En die zekerheid kan ik jullie nu ook niet geven. Wel zijn er twee opties waar nu naar gekeken wordt:

1. Werkgevers maken gebruik van de NOW-regeling (voorheen deeltijd-WW). Voorwaarde is dat werknemers 100% van hun loon krijgen uitbetaald de komende drie maanden. De werkgever krijgt maximaal 90% van de loonkosten in dit geval uit het Noodfonds. De andere 10% moet de werkgever zelf aanvullen. Er zitten aan de NOW-regeling een aantal voorwaarden. Één daarvan is dat de werkgever geen aanvraag tot ontslag heeft ingediend om bedrijfseconomische reden die met het verlies van inkomsten door de coronacrisis te maken heeft.

2. Een andere mogelijkheid tot compensatie, waar nu achteraan wordt gegaan, is dat de zorgverzekeraar de werkgever uitbetaalt op basis van de omzet van de afgelopen maanden. De zorgverzekeraar krijgt namelijk wel geld binnen via de geïnde premies. Ook in dit scenario gaan we er van uit dat de werkgever betaalt op basis van het redelijke en normale loon. Ook in het geval van een variabel salaris of bij een nul-uren contract.
Het is op dit moment nog niet zeker hoe de betaling van ons loon zal plaatsvinden. Maar met deze twee opties staan de fysiotherapie-werknemers wat steviger in hun schoenen.

Video-overleg kaderleden FDV
Sinds de laatste mail hebben we een video-overleg gehad met een groep FDV-kaderleden. Ik vond het enorm fijn om in deze tijd met collega’s te overleggen die, net als wij, met de voeten in de modder staan. Ook om te horen wat zij van alle veranderingen vinden. Ze gaven me handige tips, waar ik hen erg dankbaar voor ben.
Ik zou wel graag iets meer diversiteit willen zien in deze groep. Ik wil graag ook collega's uit Noord-Brabant, Limburg of Groningen spreken. Op de een of andere manier zijn nu de algemeen fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en handtherapeuten flink vertegenwoordigd. Maar ik ben ook ontzettend benieuwd hoe een kaakfysiotherapeut, bekkentherapeut of kinderfysiotherapeut met deze situatie omgaat.
Dus, wil jij meepraten over werknemersbelangen, ten tijde van de coronacrisis en daarbuiten? Stuur me dan een bericht op fdv@kngf.nl!

Verder wil ik nog twee dingen vragen:
1. Wat vind jij van het nieuwe stroom-schema?
2. En van de mogelijke financiële compensatie?

Laat het me weten door dit mailtje te beantwoorden op fdv@kngf.nl. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat Marije of ik op korte termijn reageren, maar jullie antwoorden worden gelezen.

Houd je taai. Het is geen gemakkelijke tijd. Hopelijk worden de juiste keuzes gemaakt voor nu én voor de toekomst. En we hopen hier als beroepsgroep sterker uit te komen.

Met collegiale groet,

Bob van Ravensberg
Fysiovakbond FDV


«   »