Moet mijn loon worden doorbetaald tijdens de coronacrisis?

Gepubliceerd op 21 april 2020 om 10:06

We hebben veel reacties van leden gekregen op onze vorige e-mail. Te veel om alle reacties persoonlijk te beantwoorden. Ik wil jullie danken voor jullie betrokkenheid. Sommigen van jullie reacties waren positief, waarbij de werkgever alles op alles zet om het loon gebaseerd op het afgelopen jaar volledig door te betalen. Jammer genoeg zien wij ook dat in veel gevallen de werknemer aan het kortste eind trekt en zonder verder overleg een flinke loonvermindering krijgt. In sommige gevallen wordt als alternatief met ontslag gedreigd. Een hele nare situatie die de financiële onzekerheid alleen maar vergroot. Vooral collega's die werken met een min/max contract of een nul-uren contract worden vaak aan de spreekwoordelijke heidenen overgeleverd.

Bij deze wil ik je graag wijzen op een recht die jullie allemaal hebben. Let wel dat ik een fysiotherapeut ben, en geen jurist. Mijn uitleg moet als mijn interpretatie worden gelezen. Voor verder juridisch advies wil ik je echt adviseren om contact op te nemen met een arbeidsjurist, als KNGF lid is er een mogelijkheid voor rechtsbijstand.

  • rechtsvermoeden arbeidsomvang(7:610b BW)
    Als je structureel drie of meer maanden een bepaald aantal uren heb gewerkt bij een werkgever, dan heb je recht op een contract met het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Als je een lager aantal uren in je contract hebt, zoals bij een min/max contract, betekent dit dat je min-uren omhoog moeten worden bijgesteld.
  • · loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever (7:628 BW)
    Je werkgever moet je loon dat je normaal zou kunnen verdienen, volledig doorbetalen. Doet je werkgever dat niet dan kan dit leiden tot een wettelijke verhoging van 50% en een wettelijke rente.

Het is heel begrijpelijk dat veel werkgevers in paniek raken, nu er (veel) minder omzet in de praktijk is. De marges in de fysiotherapie zijn doorgaans niet hoog. Dit ontslaat hen natuurlijk niet van hun wettelijke verplichtingen. Toch snap ik wel dat werknemers graag het gesprek aangaan met hun werkgever. Om te bespreken hoe jullie samen er voor kunnen zorgen dat de praktijk niet omvalt. Allereerst vind ik het een verplichting van de werkgever om er alles aan te doen om te zorgen dat er geld binnenkomt. Bijvoorbeeld door zich te verdiepen in  compensatiemogelijkheden, steunmaatregelen en fiscale tegemoetkomingen of door in gesprek te gaan bij een bank voor een mogelijke lening. Mocht je werkgever hier echt niet uitkomen, neem dan niet zomaar een minder aanbod aan. Laat de werkgever dan duidelijk bewijzen waarom jouw loon niet volledig uitbetaald kan worden. Zorg dat voor jou duidelijk is hoe de praktijk er financieel voor staat. Wat zijn de kosten de laatste jaren geweest van de huur? Hoeveel van de omzet ging naar jou, en hoeveel ging naar de werkgever zelf?

Als fysiovakbond zijn en blijven wij duidelijk. Wij blijven ons inzetten voor 100% doorbetaling, waarbij wij helpen druk te zetten op de minister van VWS om met een goede compensatie te komen. Hiervoor starten we binnenkort een petitie, dus houd je mail in de gaten!

Hopelijk kun je wat met de informatie en heb je het gevoel gekregen wat sterker in je schoenen te staan.

Met collegiale groet,
namens het FDV bestuur,

Bob van Ravensberg
voorzitter FDV


«   »