FDV-leden stemmen in met koers Cao Eerste lijn Fysiotherapie

Gepubliceerd op 23 juli 2020 om 10:09

De leden van FDV hebben afgelopen weken veelvuldig gereageerd op de vraag of zij kunnen instemmen met de koers voor de Cao Fysiotherapie Eerste Lijn. Over de uitslag bestaat geen enkele twijfel: een zeer grote meerderheid kan zich vinden in de koers zoals geschetst in het visiedocument ‘Bouwen aan een nieuwe cao voor de fysiotherapie’. Dat betekent dat leden het tijd vinden voor een cao.

Voorzitter Bob van Ravensberg: “Als FDV-bestuur zijn we zeer blij met dit goede nieuws, en waar we natuurlijk ook op hadden gehoopt. Met deze bevestiging van onze achterban kunnen we nu echt aan de slag met het verder inhoudelijk uitwerken van de cao. Dit is een goede start, maar er is eerst nog heel veel werk aan de winkel, dus we hebben nog een lange weg te gaan. Vanzelfsprekend houden we komende tijd de leden van de voortgang op de hoogte.”

Meest genoemde onderwerpen
Bij de ledenraadpleging konden leden aangeven wat hen de belangrijkste onderwerpen zijn om in de cao afspraken over te maken. De top 4 onderstreept dat we onder meer afspraken moeten maken over:

  1. Salaris met hieraan gekoppelde functiebeschrijving en loonschalen
  2. Pensioenpremie en premieverdeling.
  3. Loondoorbetaling tijdens vakantie, vakantiedagen en verlof
  4. Scholing (vergoeding van kosten en tijd).

Hoe verder?
Ook de bij werkgeversvereniging WVF aangesloten werkgevers brengen hun stem uit. Een positieve uitkomst betekent dat de cao-onderhandelingen tussen Fysiovakbond FDV en werkgeversvereniging WVF kunnen beginnen.
Zodra een datum gepland is voor de eerste ronde onderhandelingen, maken we dat bekend. Meer weten over hoe het cao-proces verder gaat? Bekijk de infographic.
Op korte termijn is er een nieuwe podcast-uitzending over de ontwikkelingen rondom de cao. Je kunt je alvast abonneren op het youtube-kanaal van Talking Physio. Of blijf goed op de hoogte door Fysiovakbond FDV te volgen via Facebook en LinkedIn

Meer info


«   »