Update: veelgestelde vragen van fysio-werknemers over corona

Gepubliceerd op 9 november 2020 om 16:17

De laatste maanden kregen we veel vragen binnen van leden over het coronavirus. Hieronder lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen, specifiek voor fysio-werknemers.

Wat als mijn werkgever niet voor de juiste PBM kan zorgen?

De eerste stap is in dit geval je werkgever aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Je werkgever moet, conform zijn zorgplicht (Arbowet), voorzorgsmaatregelen nemen voor een veilige en gezonde werkplek.

Hieronder valt ook voorzien in voldoende PBM. 

Als jij denkt dat jij of je cliënt gevaar loopt, is het advies van het KNGF om de behandeling uit te stellen of op een andere manier (bijv. digitaal) voort te zetten.

Als je je onveilig voelt, overleg dit dan met je werkgever. 

Bron: FBZ

Kan mijn werkgever mij verplichten om een mondmasker/mondkapje te dragen?

Van een werknemer wordt verwacht dat deze positief ingaat op een redelijk verzoek van een werkgever. Als door de beroepsorganisatie/het RIVM geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen, kun je in het algemeen stellen dat het dragen van een mondkapje behoort tot een redelijk verzoek en dat een werknemer dat verzoek dus moet naleven.

Bron: KNGF

Salaris en loon

Heb ik als werknemers recht op doorbetaling als ik vanwege quarantaine thuis moeten blijven?

Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 
Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Bron: KNGF

Heb ik recht op loondoorbetaling als de praktijk gesloten is?

Het korte antwoord is ja. Een eventuele sluiting van de praktijk komt voor het risico van de werkgever. Jij bent dan tenslotte wel beschikbaar, maar kan niet fysiek je werk uitvoeren. Eventueel kun je samen met je werkgever kijken welke digitale mogelijkheden er zijn.

Het uitgebreide antwoord op deze vraag lees je in het artikel 'Moet mijn loon worden doorbetaald tijdens de coronacrisis'

Een patiënt is verkouden en zegt de afspraak af. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het hangt af van wat er in je contract staat.

In principe heb je vaste uren/werktijden afgesproken in je contract. Zeker als die volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans is afgesproken.

Als een patiënt tijdens die vaste uren de afspraak afzegt, werk je gewoon door. Je krijgt dus ook gewoon je salaris doorbetaald.

Met een all-in loon ligt de zaak ingewikkelder. Als je werkgever je nog geen aanbod heeft gedaan voor vaste uren volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, kun je hier in ieder geval om vragen. Daarnaast is het goed om met je werkgever aanvullende afspraken te maken over eventuele afzeggingen in deze periode. Daarbij kun je ook een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang (zie antwoord op de vraag hieronder).

Ik werk (veel) minder uren dan voor corona. Moet mijn werkgever mijn salaris toch doorbetalen?

Als je in je contract vaste uren hebt afgesproken, heb je in principe recht op het salaris dat daarbij hoort. Kijk goed na of de uren in je contract nog wel kloppen. Als je kunt bewijzen dat je al maandenlang of jarenlang meer uren werkt, heb je een

  • rechtsvermoeden arbeidsomvang(7:610b BW)
    Als je structureel drie of meer maanden een bepaald aantal uren heb gewerkt bij een werkgever, dan heb je recht op een contract met het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Als je een lager aantal uren in je contract hebt, zoals bij een min/max contract, betekent dit dat je min-uren omhoog moeten worden bijgesteld.

Ook als je met een all-in loon werkt, kun je dit rechtsvermoeden gebruiken. Als je structureel minder inkomen ontvangt omdat er minder patiënten naar de praktijk komen, is het verstandig om hier met je werkgever het gesprek over aan te gaan.

Bron- en contactonderzoek

Ik ben gebeld door een patiënt voor een bron- en contactonderzoek. Wat nu?

Achterhaal in welke mate jou patiënt contact heeft gehad met jou of iemand die besmet is. Stel jezelf deze drie vragen:

  1. Patiënt. Betreft het contact met een bewezen COVID-19 patiënt of een contact met iemand met een verdenking op COVID-19?
  2. Patiënt. Was dit nauw contact (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter?)
  3. Jijzelf. Wanneer heb je de patiënt behandeld en welke PBM gebruikte je?

Dan gelden onderstaande situaties:

1. Je patiënt heeft nauw contact gehad met een bewezen COVID-19 patiënt en is na dit contact bij jou onder behandeling geweest.

 Je gaat 10 dagen preventief in quarantaine, vanaf het moment dat je contact heb gehad met je patiënt. Dit geldt niet wanneer je een spatwaterdicht chirurgisch mondneusmasker type IIR, bril, schort en wegwerphandschoenen) hebt gebruikt tijdens de behandeling, dan hoef je niet in quarantaine.

2. Je patiënt heeft een huisgenoot met een verdenking op COVID-19 en is in deze periode bij jou onder behandeling geweest. 

Heeft je patiënt een huisgenoot die in de periode van jou behandeling COVID-19 klachten heeft ontwikkeld? Dan is het belangrijk na te gaan in welke mate deze patiënt contact heeft gehad met de huisgenoot. Is dit geen nauw contact geweest? Dan hoef jij niet direct in quarantaine. Blijf alert op mogelijke symptomen!

Bron: KNGF

Hoe voorkom ik dat ik als contact word gezien tijdens het contactonderzoek?

Heb je een patiënt behandeld die later positief wordt getest op COVID-19? Dan hoef je vanaf 24 november 2020 niet meer in quarantaine als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Je valt buiten het bron- en contactonderzoek en wordt gezien als een categorie 3 (overige, niet nauwe contacten).

Het bovenstaande betekent ook dat je niet elke patiënt hoeft te behandelen als categorie rood in het triage stappenplan, om quarantaine te vermijden. Heeft een patiënt bewezen COVID-19 tijdens het behandelen? Behandel dan niet of gebruik de PBM die beschreven staan bij categorie rood.

Bron:

KNGF


«   »