Hoe zit het met scholing en de nieuwe cao?

Gepubliceerd op 21 april 2021 om 16:15

Scholing is voor veel collega's een ingewikkeld onderwerp. Welke cursus of opleiding moet je kiezen? Hoeveel punten moet je nog halen voor je kwaliteitsregistratie? En wie betaalt de opleiding?

Waarom (bij)scholen?

Er zijn verschillende redenen om een scholing te volgen. De meeste fysiotherapeuten zijn leergierig. Ze willen evidence-based werken volgens de laatste inzichten. Want zo kunnen ze hun patiënten het beste helpen.

Veel zorgverzekeraars hebben in hun contracten de eis staan dat de fysiotherapeuten die bij de praktijk werken ingeschreven staan in een kwaliteitsregister. Voor dat kwaliteitsregister moet je een of meerdere scholingen volgen om je punten te halen. Dit stimuleert fysiotherapeuten om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Scholing is dus soms verplicht, maar vooral ook heel leerzaam. Het draagt bij  aan de kwaliteit van het vak fysiotherapie en aan je eigen ontwikkeling.

Scholing kost tijd en geld

Soms vind je online een gratis cursus of scholing waar je een paar punten krijgt voor je kwaliteitsregistratie. Maar als je een diepgaande cursus of opleiding wilt volgen, is dat zelden gratis. Als je als fysiotherapeut de cursus zelf betaalt en je volgt deze in je vrije tijd, dan vind je het waarschijnlijk een hele leuke en leerzame cursus. Maar als je het financieel niet zo ruim hebt, zijn (hoge) scholingskosten een extra drempel om voldoende punten te halen voor je kwaliteitsregistratie.

En dat terwijl die kwaliteitsregistratie (onder andere) absoluut noodzakelijk is omdat je werkgever daarover een afspraak daarover heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

Je kunt op dit moment met je werkgever afspraken maken over (een verdeling van) de scholingskosten én over een eventuele vergoeding van tijd en eventuele extra kosten die je maakt om de scholing te volgen. Hier kun je over onderhandelen met je werkgever.

Waar gaan we afspraken over maken in de cao?

In het visiedocument hebben we over scholing het volgende neergezet:

Cao-partijen vinden het belangrijk dat wordt geïnvesteerd in het beroep van fysiotherapeut. Juist vanwege de wettelijke en maatschappelijke eisen die aan het beroep van fysiotherapeut worden gesteld, is investeren in professionaliteit, kwaliteit en opleiding van fysiotherapeuten van groot belang. Voor werknemers geldt dat zij verplicht worden om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Voor werkgevers betekent dit dat zij ook investeren in de opleiding en kennis van fysiotherapeuten.

Voor Fysiovakbond FDV is scholing een belangrijk onderdeel van de nieuwe cao. Scholing is belangrijk voor de kwaliteit van ons vak en de professionele ontwikkeling van jou als fysiotherapeut. Mogelijke afspraken gaan bijvoorbeeld over de (gedeeltelijke) vergoeding van scholingskosten, kwaliteitsregistratie, scholingstijd en/of extra kosten die gemaakt worden om een scholing te volgen (bijvoorbeeld reiskosten). Welke afspraken uiteindelijk in de cao komen, is natuurlijk nog niet bekend. Maar je kunt er zeker van zijn dat scholing voor ons hoog op onze prioriteitenlijst staat!

Wat we in de cao afspreken is wat je werkgever je straks minstens hoort aan te bieden. Het is namelijk een cao met een minimum karakter. Dat betekent dat jij en je werkgever altijd de ruimte hebben om individuele afspraken te maken die gunstiger zijn voor jou als werknemer.


«   »