De Cao Eerste lijn Fysiotherapie krijgt vorm

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 15:02

Het maken van de Cao Eerste lijn Fysiotherapie kost tijd. Er was toen we begonnen namelijk alleen een cao uit 2003 en een concept-cao uit 2009. Dat konden we alleen gebruiken als referentiemateriaal. We begonnen vorig jaar juni met de publicatie van ons visiedocument 'Bouwen aan een nieuwe cao'. WVF en Fysiovakbond FDV schreven hierin de eerste afspraken en doelen op die we met de nieuwe cao willen bereiken. Dat was het vertrekpunt voor lange gesprekken. 

Alle onderwerpen uit het visiedocument zijn ondertussen besproken. Over een groot gedeelte van deze lijst hebben we zelfs al overeenstemming bereikt. De gesprekken verlopen in een positieve en productieve sfeer. Hoewel vrijwel alles online verloopt, hebben we goed contact met de onderhandelingscommissie van WVF. Maar uiteindelijk blijft het zo dat het totale plaatje moet kloppen. Er komt pas een cao als we over alle punten een akkoord hebben.

Dit cao-akkoord leggen we dan voor aan onze leden. Dat zijn namelijk degenen voor wie we de cao maken en over wie de cao straks gaat. Ieder lid mag zijn of haar stem uitbrengen over het cao-akkoord. Geven de leden van WVF en Fysiovakbond FDV groen licht, dan pas is er sprake van een Cao Eerste lijn Fysiotherapie. Op dat moment gaat de cao gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF.

Dan leggen we de cao vervolgens voor bij het ministerie van Sociale Zaken met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Pas als de minister hiermee instemt, geldt de cao voor alle fysiotherapeuten in de eerste lijn (die onder de werkingssfeer van de cao vallen). 

We zijn er dus nog niet, maar we zijn zeker op de goede weg. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

 


«   »