Vijf veelgestelde vragen over de komende vakanties in coronatijd

Gepubliceerd op 14 juli 2021 om 16:04

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe. Terug naar het oude normaal is het dus nog zeker niet en veel zorgmedewerkers zien een drukke zomer tegemoet. Je wilt graag weten waar je aan toe bent voordat je op vakantie gaat. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij over de wet- en regelgeving rondom vakantie in coronatijd.

 1. Ik moet in thuisquarantaine na mijn vakantie, moet ik hiervoor vrije dagen opnemen?
  Als je van tevoren weet dat je bij terugkomst in thuisquarantaine moet, mag jouw werkgever verwachten dat dit voor je eigen rekening is. Je had namelijk van tevoren al kunnen weten dat er veiligheidsrisico's waren in dat gebied. Je werkgever zou in dat geval je vakantiedagen of het loon over de periode dat je niet kunt werken, kunnen inhouden. Als tijdens je verblijf het reisadvies verandert (naar code oranje of rood), heb je dit vooraf niet kunnen voorzien en kan je daarom niets worden verweten. Wel is in een dergelijk geval goed om met jouw werkgever te kijken welke werkzaamheden je vanuit huis kunt oppakken.
 2. Mag mijn werkgever mij verbieden op vakantie te gaan naar een risicovol gebied?
  Bent je van plan op vakantie te gaan naar een gebied dat aangemerkt staat als code oranje of rood, of waarvan bekend is dat je in thuisquarantaine moet na terugkomst? Dan kan je werkgever verlangen dat de thuisquarantaineperiode binnen je vakantieverlof kan worden uitgezeten. Is de duur van je vakantieverlof hiervoor niet toereikend (en is het niet mogelijk dit uit te breiden), dan kan uw werkgever je verbieden om te gaan.
 3. Mag mijn werkgever mijn verlofaanvraag weigeren wegens drukte?
  Alleen als jouw afwezigheid zou leiden tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als hierdoor gevaar ontstaat voor de continuïteit van de patiëntenzorg, mag je werkgever dit verzoek afwijzen. In de meeste gevallen is hier geen sprake van, want de werkgever moet zich wel inspannen om vervanging te regelen. 
 4. Mag mijn werkgever mijn reeds geplande vakantieverlof intrekken?
  Net zoals bij verlof weigeren, mag een werkgever verlof alleen intrekken als hij een ‘gewichtige reden’ kan aantonen (lees het antwoord hierboven). In de uitzonderlijke situatie dat de reden voor het intrekken geldig is, moet de werkgever eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt vergoeden. Denk hierbij aan de kosten van een al eerder geboekte vakantie, of opvang voor de kinderen.
 5. Als ik reis naar een risicovol gebied en ziek word, heb ik dan recht op doorbetaling van loon?
  De wet bepaalt dat een zieke medewerker loonbetaling geweigerd kan worden indien de ziekte met opzet is veroorzaakt. Is dit niet het geval, dan hou je recht op loondoorbetaling. Mocht je werkgever het daar niet mee eens zijn dan moet hij de opzet bewijzen; dit is echter zeer lastig. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat risicovol gedrag (het reizen zelf) niet kan worden gekwalificeerd als opzet.

Bron: FBZ


«   »