Top 3 veelvoorkomende misverstanden over de nieuwe Cao Eerstelijn Fysiotherapie

Gepubliceerd op 9 november 2021 om 21:57

Het ontwikkelen van een nieuwe cao is een langdurig en ingewikkeld proces. We krijgen hier veel vragen over. Daarnaast merken we dat er soms misverstanden bestaan over een nieuwe cao. Daarom zetten we drie veel voorkomende misverstanden over de nieuwe cao hieronder op een rijtje.

1. Zodra cao-partijen een onderhandelaarsakkoord sluiten is de cao een feit

Een onderhandelaarsakkoord betekent nog geen cao-akkoord. Er is pas sprake van een cao-akkoord indien de meerderheid van de leden van beide cao-partijen kan instemmen met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord. De stem van de leden is dus doorslaggevend. De leden van FDV krijgen tijdens de ledenraadpleging de gelegenheid hun stem uit te brengen. Op basis van de ledenraadpleging door cao-partijen wordt duidelijk of er draagvlak is voor de nieuwe cao.
Is dit het geval, dan is er een cao-akkoord en is de cao een feit. Cao-partijen stellen vervolgens de definitieve cao-tekst vast.

2. Met een cao zijn alle arbeidsvoorwaarden in beton gegoten

Een cao bevat collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor werkgevers en werknemers in een bepaalde sector. Denk bijvoorbeeld aan een cao-afspraak over welk systeem toegepast moet worden voor de functiewaardering. Of aan de verdeling van de pensioenpremie tussen werknemer en werkgever. Dit betekent niet dat een cao alles tot in detail voorschrijft. Het is gebruikelijk dat de cao aangeeft waar ruimte is voor maatwerkafspraken tussen de individuele werkgever en individuele werknemer. Bijvoorbeeld voor het invullen van de persoonlijke scholingsbehoefte. De cao biedt daar dan de kaders voor.

3. Een cao met een minimum karakter biedt minimale arbeidsvoorwaarden

Hier is sprake van spraakverwarring, want het tegendeel is waar: een werkgever kan met een zogeheten minimum-cao alleen in het voordeel van de werknemer afwijken. Cao-partijen willen een cao met een minimum karakter. Als fysiowerknemer kan je dus rekenen op een vaste basis, waar jouw werkgever niet onder mag gaan zitten. Maar meer mag wel. Dit biedt ruimte gunstiger afspraken te maken.


«   »