Eerste stap naar fysiotherapie in de basisverzekering?

Gepubliceerd op 21 december 2021 om 10:00

Belangrijkste punten:

  • Zorginstituut Nederland gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vergoeding van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering.
  • Uitgangspunt daarbij is dat het Passende zorg is (volgens definitie Nederlandse Zorgautoriteit, NZa), waarbij de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit belangrijke kaders zijn.

Zorginstituut Nederland gaat, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoeken of de vergoeding van fysio- en oefentherapie kan worden verbeterd. VWS verwacht dat fysio- en oefentherapie, als het op de juiste manier wordt ingezet, bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland. Daarom gaat het Zorginstituut onderzoeken wat een passende aanspraak zou zijn op fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering. In dit onderzoek kijkt het Zorginstituut welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden kunnen worden vanuit de basisverzekering.

Passende zorg

Eind 2020 schreven het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit het advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu. Hierin beschrijven ze hoe ingezet kan worden op Passende zorg, dat bij kan dragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Met Passende zorg bedoelen ze:

  • de zorg komt tot stand in samenspraak tussen zorgverleners en patiënten;
  • de zorg werkt, en tegen een redelijke prijs;
  • de zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd;
  • de zorg is gericht op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte. Het vergroot de zelfredzaamheid van mensen.

Uitwerking samen met beroepsgroepen, zorgverzekeraars én patiënten

In het komende jaar gaat het Zorginstituut samen met de beroepsgroepen van fysio- en oefentherapie, waaronder het KNGF, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland dit onderzoek verder uitwerken. Het Zorginstituut verwacht dat onderdelen van fysio- en oefentherapie een goede bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van functioneren en vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. 

De eerste stap is dat het Zorginstituut uiterlijk in mei 2022 de kaders aanlevert over de wijze waarop de principes van  Passende zorg gebruikt kunnen worden om de meerwaarde van fysio- en oefentherapie in kaart te brengen. Dit is een eerste stap naar een mogelijke aanspraak van fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering.


«   »