Ik wil:

Laatste nieuws

Werkgevers trekken stekker uit cao-overleg Eerste Lijn Fysiotherapie

Nog geen twee maanden geleden kopten we samen met de werkgevers dat een Cao voor de Eerste Lijn Fysiotherapie dichterbij was dan ooit. Daarmee spraken beide partijen vertrouwen uit dat de al zo langgewenste cao aanstaande zou zijn. Na een radiostilte van enkele weken waarin scheurtjes waren te betreuren heeft werkgeversvereniging WVF vandaag Fysiovakbond FDV op de hoogte gesteld dat zij nu de stekker trekt uit het cao-overleg. Er komt dus geen nieuwe cao als opvolger van de cao uit 2003. 

Lees meer »

Zorgverzekeraars: tariefsverhoging is voor werknemers

In de Tweede Kamer werd vorig jaar een motie aangenomen om de zorgsalarissen te verhogen. Vrijwel alle zorgverzekeraars, waaronder Eno, Zilveren Kruis, Caresq, Menzis, VGZ, A.S.R., CZ, DSW en ONVZ, hebben hun tarieven verhoogd om deze motie uit te voeren. Dit betekent dat ze hun tarieven extra hebben verhoogd, waardoor zorgpersoneel 1,13% extra salarisverhoging krijgt in 2022.

Lees meer »

FDV wil onderhandelingen Cao Eerste Lijn Fysiotherapie hervatten

Vorige week hebben we met onze klankbordgroep het eindbod van WVF besproken. De klankbordgroep was het er unaniem over eens dat het bod dat nu op tafel ligt moet worden verbeterd. De uitkomsten van de klankbordgroep hebben wij aan de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) medegedeeld. In januari gaan we verder met elkaar in gesprek. FDV blijft streven naar een principeakkoord wat recht doet aan de arbeidsvoorwaarden voor de functie van fysiotherapeut.

Lees meer »

Eerste stap naar fysiotherapie in de basisverzekering?

Zorginstituut Nederland gaat, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoeken of de vergoeding van fysio- en oefentherapie kan worden verbeterd. VWS verwacht dat fysio- en oefentherapie, als het op de juiste manier wordt ingezet, bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland. Daarom gaat het Zorginstituut onderzoeken wat een passende aanspraak zou zijn op fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering. In dit onderzoek kijkt het Zorginstituut welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden kunnen worden vanuit de basisverzekering.

Lees meer »

Kabinet: extra salaris voor zorgpersoneel!

Het kabinet besloot om 675 miljoen euro extra beschikbaar te maken voor zorgsalarissen. Door dit kabinetsbesluit verhogen nu ook zorgverzekeraars hun tarieven voor fysiotherapie. Het doel is dat dit extra geld terecht komt bij zorgmedewerkers.

Lees meer »

Arbeidsvoorwaarden

Dit moet je weten als je overweegt als zelfstandige aan de slag te willen

Je werkt al een tijdje als fysiotherapeut in loondienst en vindt dat het tijd wordt voor iets anders. Of je bent net afgestudeerd en wil je opties verkennen. Wil je in loondienst werken, of als zelfstandige, of wellicht in een mix van allebei? We vinden het belangrijk dat je weloverwogen je keuze maakt en met plezier je werk doet. Je kan uiteraard bij ons terecht voor alles wat je wil weten over het werken in dienstverband.

Lees meer »

Dit zijn de nieuwe regels over nevenwerkzaamheden & informatieplicht van je werkgever!

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom nevenwerkzaamheden, scholing en de informatieplicht van je werkgever gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit tweede deel gaat over nevenwerkzaamheden en de uitbreiding van de informatieplicht. Het eerste deel ging over de nieuwe regels rondom scholing.

Lees meer »

Nieuwe regelgeving over verplichte vergoeding scholing, nevenwerkzaamheden en informatieplicht werkgever. Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom scholing gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit eerste deel gaat over scholing. Het tweede gedeelte gaat over nevenwerkzaamheden en de nieuwe informatieplicht van je werkgever.

Lees meer »

9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Dat moet het voor werknemers makkelijker worden om arbeid met zorg te combineren. Eind april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Ouders krijgen de eerste 9 weken die ze opnemen een gedeelte van hun salaris doorbetaald. Hieronder beknopt de nieuwe en bestaande regels rondom ouderschapsverlof.

Lees meer »

Startende fysio? FAQ van FDV helpt je op weg met arbeidsvoorwaarden

Vele fysiocollega’s reageerden op de vraag wat Fysiovakbond FDV kan doen om jonge fysio’s voor het vak te behouden. Verreweg de meesten vinden dat er een beter financieel vooruitzicht moet komen voor jonge collega’s door onder meer een goede cao te sluiten voor de eerstelijn. Daarnaast zijn randvoorwaarden van belang als: scholing, doorgroeimogelijkheden, vermindering van administratiedruk, verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling) en minder regeldruk vanuit de zorgverzekeraars.

Lees meer »

Corona-updates

Loondoorbetalingsplicht bij quarantaine

Met de opvlamming van het coronavirus krijg je er deze winter waarschijnlijk weer mee te maken: je moet in quarantaine. Vervelend voor jou, maar ook voor je werkgever. Als fysiotherapeut is thuis werken namelijk lastig. We krijgen veel verhalen te horen van collega's over de loondoorbetaling bij quarantaine. Het is een ingewikkeld verhaal die per situatie verschillend is.

Lees meer »

Vijf veelgestelde vragen over de komende vakanties in coronatijd

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe. Terug naar het oude normaal is het dus nog zeker niet en veel zorgmedewerkers zien een drukke zomer tegemoet. Je wilt graag weten waar je aan toe bent voordat je op vakantie gaat. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij over de wet- en regelgeving rondom vakantie in coronatijd.

Lees meer »

Vakantie in coronatijd: hoe zit dat eigenlijk?

Ook dit jaar (en afgelopen jaar) heb je vakantiedagen gekregen. Het is de bedoeling dat je je vakantiedagen opneemt om tot rust te komen. Daarom zijn er een aantal wettelijke regels opgesteld. De belangrijkste staan hier op een rijtje.

Lees meer »

Fysiotherapie krijgt 86% van Zorgverzekeraars Nederland!

Na lang wachten is zaterdagavond eindelijk het nieuws gekomen waar veel fysiotherapeuten op zaten te wachten. Zorgverzekeraars Nederland maakte bekend hoe praktijkhouders financieel zullen worden gecompenseerd. Zoals het er nu uit ziet zullen de zorgverzekeraars de komende periode een compensatie uitbetalen van 86% van de verloren inkomsten. Veel voorwaarden zijn nog niet bekend. Maar de intentie is wel duidelijk. De bijdrage is bedoeld om vaste lasten te compenseren. Daarbij worden loonkosten expliciet benoemd.

Lees meer »