Ik wil:

Laatste nieuws

Enorme stap in Cao Eerstelijn Fysiotherapie gezet

Werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV hebben op 21 november op de belangrijkste punten overeenstemming bereikt om te komen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor fysio’s in de eerstelijn. Dit betekent een enorme stap vooruit voor de sector.

Lees meer »

Arbeidsvoorwaarden

Dit moet je weten als je overweegt als zelfstandige aan de slag te willen

Je werkt al een tijdje als fysiotherapeut in loondienst en vindt dat het tijd wordt voor iets anders. Of je bent net afgestudeerd en wil je opties verkennen. Wil je in loondienst werken, of als zelfstandige, of wellicht in een mix van allebei? We vinden het belangrijk dat je weloverwogen je keuze maakt en met plezier je werk doet. Je kan uiteraard bij ons terecht voor alles wat je wil weten over het werken in dienstverband.

Lees meer »

Dit zijn de nieuwe regels over nevenwerkzaamheden & informatieplicht van je werkgever!

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom nevenwerkzaamheden, scholing en de informatieplicht van je werkgever gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit tweede deel gaat over nevenwerkzaamheden en de uitbreiding van de informatieplicht. Het eerste deel ging over de nieuwe regels rondom scholing.

Lees meer »

Nieuwe regelgeving over verplichte vergoeding scholing, nevenwerkzaamheden en informatieplicht werkgever. Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom scholing gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit eerste deel gaat over scholing. Het tweede gedeelte gaat over nevenwerkzaamheden en de nieuwe informatieplicht van je werkgever.

Lees meer »

9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Dat moet het voor werknemers makkelijker worden om arbeid met zorg te combineren. Eind april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Ouders krijgen de eerste 9 weken die ze opnemen een gedeelte van hun salaris doorbetaald. Hieronder beknopt de nieuwe en bestaande regels rondom ouderschapsverlof.

Lees meer »

Startende fysio? FAQ van FDV helpt je op weg met arbeidsvoorwaarden

Vele fysiocollega’s reageerden op de vraag wat Fysiovakbond FDV kan doen om jonge fysio’s voor het vak te behouden. Verreweg de meesten vinden dat er een beter financieel vooruitzicht moet komen voor jonge collega’s door onder meer een goede cao te sluiten voor de eerstelijn. Daarnaast zijn randvoorwaarden van belang als: scholing, doorgroeimogelijkheden, vermindering van administratiedruk, verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling) en minder regeldruk vanuit de zorgverzekeraars.

Lees meer »

Corona-updates

Moet mijn loon worden doorbetaald tijdens de coronacrisis?

We hebben veel reacties van leden gekregen op onze vorige e-mail. Te veel om alle reacties persoonlijk te beantwoorden. Ik wil jullie danken voor jullie betrokkenheid. Sommigen van jullie reacties waren positief, waarbij de werkgever alles op alles zet om het loon gebaseerd op het afgelopen jaar volledig door te betalen. Jammer genoeg zien wij ook dat in veel gevallen de werknemer aan het kortste eind trekt en zonder verder overleg een flinke loonvermindering krijgt. In sommige gevallen wordt als alternatief met ontslag gedreigd. Een hele nare situatie die de financiële onzekerheid alleen maar vergroot. Vooral collega's die werken met een min/max contract of een nul-uren contract worden vaak aan de spreekwoordelijke heidenen overgeleverd.

Lees meer »

Veelgestelde vragen van werknemers over corona

Wij kregen de afgelopen weken ontzettend veel vragen van onze leden. Helaas hebben we niet de tijd om iedere vraag individueel te beantwoorden. Twee van onze enthousiaste Kaderleden hebben de antwoorden op veelgestelde vragen van andere vakbonden verzameld. Al die antwoorden vind je in het document 'Veelgestelde vragen van werknemers over corona'.

Lees meer »

Eindelijk meer duidelijkheid voor fysio's tijdens corona

Vorige week hebben wij een mail gestuurd waarin we vroegen hoe jullie het werken tijdens de coronavirus ervaren. Hierop hebben we enorm veel reacties gekregen. Uit de vele antwoorden heb ik gezien dat er enorm veel betrokkenheid is onder fysiotherapie-werknemers. Betrokkenheid naar de patiënt, naar de beroepsgroep en maatschappelijke betrokkenheid. Wat ook uit de mails naar voren kwam, was de onduidelijkheid of het verstandig was om te blijven werken en dat de meeste collega's zich onzeker voelen over hun inkomsten. Ik heb deze duidelijke signalen meegenomen in het corona-team overleg.

Lees meer »

Hoe ga jij om met het coronavirus?

We leven in een ontzettend rare tijd. Het coronavirus houdt Nederland en de wereld in zijn greep. In deze tijd krijgen we veel berichten van collega's. Deze gaan over onzekerheid van doorbetaling bij collega's met een variabel salaris. Of ze gaan over door moeten werken als hun werkgever dat eist. Ook over de gezondheid van zichzelf, van hun zwakkere patiënt en over het maatschappelijk risico, waar sprake van is.

Lees meer »