Arbeidsvoorwaarden - praktijkvoorbeelden

Kan ik als partner ook aanspraak maken op deels betaald ouderschapsverlof?

Op 2 augustus is de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Met de nieuwe wet krijgen ouders maximaal 9 weken hun salaris gedeeltelijk doorbetaald. Dat moet het makkelijker maken om arbeid met zorg te combineren. Maar geldt de nieuwe regeling voor allebei de partners? Die vraag stelt orthopedagoog Frans Middelburg* aan arbeidsjurist Annette Borgers. Zijn vrouw heeft al ouderschapsverlof bij haar werkgever aangevraagd, en hij overweegt dat ook te doen.

Lees meer »

Wat kun je doen als er een conflict dreigt te ontstaan met je werkgever?

Geheel onverwacht een slecht beoordelingsgesprek gehad en wil je werkgever ineens een verbetertraject afspreken? Of moet je veel sneller re-integreren dan jij en je arts verstandig vinden? Dit zijn nog maar twee voorbeelden van situaties waarbij je wereld op de kop kan komen te staan omdat jij en je werkgever van mening verschillen over wat klopt of verstandig is. Dan is goed te weten wat jouw rechten en plichten zijn en wat je beter wel of juist niet moet doen.

Lees meer »

Raak ik vakantieverlof kwijt als ik dit door roosterproblemen niet tijdig kan opmaken?

Fysiotherapeut Marieke* werkt in een praktijk waar veel collega's ziek waren tijdens de coronapandemie. Ze heeft om die reden in het najaar op verzoek van haar werkgever zelfs haar ingeplande vakantie afgezegd. Ze vindt het geen probleem zich flexibel op te stellen, maar vraagt zich wel af of dat wel zo verstandig is. Raakt ze misschien door eigen toedoen haar opgebouwde vakantieverlof kwijt? Van haar werkgever wordt ze niet veel wijzer, hij verwijst haar slechts naar de cao. Ze besluit rechtshulp te mailen waar ze op moet letten en wat haar rechten en plichten zijn.

Lees meer »

Wanneer heb ik recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof?

Fysiotherapeut Simone de Waal* zag onlangs iets op televisie over dat ouders vanaf volgend jaar betaald ouderschapsverlof krijgen, ze hoort dat de wet per augustus 2022 ingaat. Simone is zwanger en in april 2022 uitgerekend. Ze vraagt zich af of zij – ook al wordt haar kindje voor de ingangsdatum van de wet geboren – ook gebruik kan maken van betaald ouderschapsverlof. 

Lees meer »

Ik zie mijn vakantiegeld niet terug op mijn loonstrook!

Feikje Bosman* is fysiotherapeut en werkt met veel plezier in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. De sfeer onder collega’s is goed en ook de patiënten zien haar graag. Ze schrikt dan ook als ze iets niet snapt in haar arbeidsovereenkomst en loonstrook wanneer ze die eens goed bekijkt. In haar arbeidsovereenkomst staat namelijk: het vakantiegeld, zijnde 8%, wordt maandelijks verrekend. Maar ze ziet die afspraak niet terug op haar loonstrook en jaaropgave en vraagt zich af of zij het vakantiegeld wel heeft ontvangen of dat het misschien niet is uitbetaald. Ze belt voor advies met een arbeidsjurist.

Lees meer »

Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

Karl Derksen* werkt als diëtist een ziekenhuis. Vorig jaar werd Karl ziek en kon zijn werk niet voortzetten. Hij kreeg de diagnose Multiple Sclerose en het is onduidelijk of hij nog in staat zal zijn om zijn huidige functie te vervullen. Hij maakt zich zorgen wat dit betekent voor zijn inkomen.

Lees meer »

Onverwachts studiekosten terugbetalen?

Elif Özkan* is fysiotherapeut en is onlangs gestart bij een nieuwe werkgever. Helaas kan ze haar oude werk nog niet helemaal loslaten, haar voormalig werkgever eist dat ze vijfhonderd euro studiekosten terugbetaalt voor een studie die ze ruim drie jaar geleden heeft afgerond. Elif is het hier niet mee eens en neemt contact op met FBZ Rechtshulp voor juridisch advies.

Lees meer »

Ontslagen worden in proeftijd: mag dat?

Karin Govers* is fysiotherapeut en heeft onlangs een nieuwe baan gevonden. In de arbeidsovereenkomst met haar nieuwe werkgever staat een proeftijd, maar daar maakt ze zich geen zorgen over. Vol enthousiasme begint ze bij haar nieuwe werkgever, maar na drie weken wordt Karin ziek. Twee dagen na haar ziekmelding laat haar nieuwe werkgever weten dat ze niet meer terug hoeft te komen. Ze neemt contact op met FBZ Rechtshulp voor advies en ondersteuning.

Lees meer »

Interessante wet- en regelgeving voor fysio-werknemers

Dit zijn de nieuwe regels over nevenwerkzaamheden & informatieplicht van je werkgever!

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom nevenwerkzaamheden, scholing en de informatieplicht van je werkgever gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit tweede deel gaat over nevenwerkzaamheden en de uitbreiding van de informatieplicht. Het eerste deel ging over de nieuwe regels rondom scholing.

Lees meer »

Nieuwe regelgeving over verplichte vergoeding scholing, nevenwerkzaamheden en informatieplicht werkgever. Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom scholing gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit eerste deel gaat over scholing. Het tweede gedeelte gaat over nevenwerkzaamheden en de nieuwe informatieplicht van je werkgever.

Lees meer »

9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Dat moet het voor werknemers makkelijker worden om arbeid met zorg te combineren. Eind april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Ouders krijgen de eerste 9 weken die ze opnemen een gedeelte van hun salaris doorbetaald. Hieronder beknopt de nieuwe en bestaande regels rondom ouderschapsverlof.

Lees meer »

Startende fysio? FAQ van FDV helpt je op weg met arbeidsvoorwaarden

Vele fysiocollega’s reageerden op de vraag wat Fysiovakbond FDV kan doen om jonge fysio’s voor het vak te behouden. Verreweg de meesten vinden dat er een beter financieel vooruitzicht moet komen voor jonge collega’s door onder meer een goede cao te sluiten voor de eerstelijn. Daarnaast zijn randvoorwaarden van belang als: scholing, doorgroeimogelijkheden, vermindering van administratiedruk, verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling) en minder regeldruk vanuit de zorgverzekeraars.

Lees meer »

Overheid vergoed tot €1000 voor opleiding via STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 komt er een nieuwe regeling voor werknemers om een bijdrage tot € 1000 in je studiekosten vergoed te krijgen vanuit de overheid. Werkenden en werkzoekenden kunnen dit aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De regeling vervangt de huidige fiscale aftrekregeling voor scholingskosten. Dit jaar kan je voor het laatst bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten over 2021 aftrekken. 

Lees meer »

Heb ik wel of geen recht op loondoorbetaling tijdens mijn vakantie?

De wettelijke regeling bij opnemen van vakantiedagen bij een all-in salaris is ingewikkeld. Het opnemen van vakantie is een bijzonder belangrijk recht van de werknemer. Werknemers moeten daadwerkelijk hun wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. Ze mogen hier absoluut niet in belemmerd worden. Alleen dan kunnen ze hun vakantiedagen gebruiken om te herstellen van de geestelijke en lichamelijke belasting van hun werk. Daarom mogen de wettelijke vakantiedagen tijdens de arbeidsovereenkomst niet worden afgekocht, zelfs niet als de werknemer hierom vraagt.

Lees meer »

Hoe werkt het met het all-in loon?

All-in loon: bij een all-in loon wordt het bruto loon plus de vakantietoeslag plus de vakantiedagen maandelijks uitbetaald.Naar schatting werkt 40-60% van de fysiotherapeuten in loondienst volgens deze constructie.

Lees meer »