Hoe werkt het met het all-in loon?

Gepubliceerd op 24 november 2019 om 11:35

All-in loon: bij een all-in loon wordt het bruto loon plus de vakantietoeslag plus de vakantiedagen maandelijks uitbetaald.
Naar schatting werkt 40-60% van de fysiotherapeuten in loondienst volgens deze constructie.

Een all-in loon is wettelijk toegestaan

In de laatste jaren is veel ophef geweest over het all-in loon. Er zijn zelfs enkele rechtzaken geweest waarin werknemers vakantiedagen en vakantiegeld vorderden bij hun werkgever. Wettelijk gezien is een all-in loon toegestaan. Wel moet dit duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract.

Voorwaarden

De vakantietoeslag kan maandelijks uitbetaald worden volgens de Wet Minimumloon, als dit schriftelijk is overeengekomen.

De maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen is in principe in strijd met de wet. In de wet is namelijk bepaald dat vakantiedagen niet tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst mogen worden afgekocht. Toch wordt een all-in loon in het algemeen toegestaan, als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Schriftelijke vastgelegd: de maandelijkse uitbetaling moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
  2. Opbouw vakantiedagen: als werknemer bouw je op de gebruikelijke wijze vakantiedagen op en je hebt ook daadwerkelijk de mogelijkheid om deze op te nemen.
  3. Specificatie loonstrook: op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantietoeslag en (3) de betaling voor de vakantiedagen.

En als dit bij jou niet het geval is?

Ga dan het gesprek met je werkgever aan. Het is voor jullie allebei prettig als je precies weet welk gedeelte van het loon bestemd is voor vakantiedagen, vakantietoeslag en wat het precieze bruto loon is.

Wil je liever dat je vakantiedagen uitbetaald worden op het moment dat je vakantie opneemt? Ook dit kun je het beste met je werkgever overleggen. Anders zul je zelf een spaarpotje moeten maken waarin je maandelijks de uitbetaling van je vakantiedagen opzij zet, zodat je dit kunt gebruiken als je daadwerkelijk vakantie opneemt.

 


 »