Ben ik wettelijk verplicht om pensioen op te bouwen?

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 13:40

Elk pensioen bestaat uit drie onderdelen: de AOW, pensioen dat via werk wordt opgebouwd en aanvullende eigen pensioenvoorzieningen.

AOW

Als je in Nederland woont of werkt, bouw je AOW op. Dit is een wettelijke pensioenvoorziening van de Nederlandse overheid. Je hebt recht op AOW vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Deze stijgt de laatste jaren langzaamaan. Dat heeft te maken met de stijgende levensverwachting en de betaalbaarheid van het pensioenstelsel.

Aanvullend pensioen: Stichting Pensioenfonds Fysiotherapie

Elke fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk is wettelijk verplicht om pensioen op te bouwen via het SPF. Deze verplichtstelling is vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je bent verplicht om dus premie te betalen aan het SPF, tenzij je bent aangesloten bij een ander (minimaal gelijkwaardig) pensioenfonds. Zoals bijvoorbeeld het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs (ABP).

Denk je dat je onder de uitzonderingsregeling valt? Dan moet je bij het SPF ontheffing aanvragen.

Zelf extra sparen

Je kunt ook nog, naast deze voorzieningen, zelf extra geld opzij zetten. Dat is verstandig wanneer je eerder wilt stoppen met werken of als je een hoger pensioen wilt opbouwen. Je kunt zelf sparen bij een bank, via een lijfrenteverzekering of koopsompolis of door zelf geld te beleggen. Of misschien los je je huis eerder af, investeer je in zonnepanelen of vastgoed. Als je erover nadenkt om extra pensioen op te bouwen, kun je terecht bij een financieel adviseur of een pensioenplanner.

Voor meer informatie over je pensioenopbouw en je AOW kun je terecht op de website van het SPF en de website mijnpensioenoverzicht.nl.


«