De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans: waar moet je als werknemer op letten?

Gepubliceerd op 29 juni 2020 om 11:05

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Dat heeft gevolgen, ook voor jou als werknemer. De kans is groot dat je werkgever je op basis van deze nieuwe wet een nieuw contract aanbiedt. Waar moet je als werknemer in de fysiotherapie op letten bij zo'n nieuw contract? En wat voor gevolgen heeft de wet als je contract hetzelfde blijft?

Een nieuwe berekening van de WW-premie

De belangrijkste verandering in de nieuwe wet is dat de WW-premie die werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract met een vast aantal uren omlaag gaat. De lage WW-premie wordt 2,94% van het bruto loon, de hoge WW-premie 7,94%.

Werk je op omzetbasis of heb je een variabel salaris? Dan heb je geen vaste uren!

Heb je een "all-in" loon of bruto-bruto loon? Dan worden de werkgeverslasten van jouw salaris ingehouden. Als je werkgever een hoge WW-premie moet gaan betalen, gaat dit ten koste van jouw netto salaris. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is 5% van het bruto loon. Dit kan oplopen tot €175 per maand van je bruto loon bij een bruto salaris van €3500.

Overleg in dit geval met je werkgever over de werkgeverslasten. Er is maar een oplossing waardoor jij er niet op achteruit gaat als werknemer. De werkgeverslasten moeten niet van jouw salarisdeel worden ingehouden! Het zijn niet voor niets werkgeverslasten. Die hoort de werkgever te dragen. Helaas is hier in de wetgeving geen eenduidige uitleg over. Daarom komen werkgevers er in de fysiotherapie mee weg in de vorm van zo'n "all-in" loon.

De VvAA geeft enkele voorbeelden om dit probleem op te lossen. Wees je ervan bewust dat veel van deze oplossingen bedacht zijn voor de werkgever.

Urenafwijking

Als je uiteindelijke jaarsalaris >30% of meer bedraagt dan het bedrag of het aantal uren dat in je contract staat, moet je werkgever alsnog de hoge WW-premie betalen. In dit bedrag zitten ook eventuele overuren en andere extra beloningen. Let er dus goed op dat je werkgever deze werkgeverslasten niet alsnog van jouw loon kan inhouden!

Drie tijdelijke contracten in drie jaar

Je werkgever mag je drie tijdelijke contracten aanbieden binnen drie jaar. Daarna heb je recht op een vaste aanstelling. Bij deze tijdelijke contracten is wel de hoge WW-premie van toepassing (zie kopje 'WW-premie hierboven).

Het oproepcontract

Door de nieuwe wet moet je werkgever je als oproepkracht (of met een nul-urencontract) na twaalf maanden een contract aanbieden die minimaal gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen twaalf maanden.

Nieuw contract naar aanleiding van de nieuwe WAB?

Krijg je van je werkgever een nieuw contract aangeboden vanwege de nieuwe WAB? Let dan in ieder geval op de volgende punten:

  1. Hoe zit het met de werkgeverslasten?
  2. Krijg je een vast salaris, een variabel salaris of een variabel salaris met een voorschot?
    1. Bij een voorschot: wanneer wordt er afgerekend? Per kwartaal, half jaar of jaar?
    2. Wat gebeurt er als je teveel voorschot hebt gekregen? Mag je dit houden? Wordt het verrekend?
    3. Is een eventueel voorschot voldoende om je maandlasten te betalen?
  3. Is het een vast contract of een contract voor bepaalde tijd? (Dit is met name belangrijk als je werkt met een "all-in" loon)

Transitievergoeding

In de nieuwe WAB wordt de transitievergoeding teruggebracht naar 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Je hebt alleen recht op een transitievergoeding als je werkgever je contract beëindigd of niet verlengd, niet als je zelf ontslag neemt.

Nog vragen of kom je er niet uit met je werkgever?

Het KNGF bied je als lid juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken. Ze bieden o.a. hulp bij vragen over je arbeidsovereenkomst.

Het webinar van het KNGF en de VvAA duurt een uur. Op hun webpagina staan ook andere veel gestelde vragen over de nieuwe wet.

Disclaimer:

Aan al onze publicaties kan geen enkel recht worden ontleend. Bij twijfel is het verstandig om juridisch advies in te winnen.


«   »