Wet WIEG voor fysiotherapeuten

Gepubliceerd op 20 oktober 2020 om 15:29

Vanaf 1 juli kunnen vaders en partners tot vijf weken geboorteverlof opnemen bij de geboorte van hun kind. De wet WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) geldt voor alle werknemers in loondienst. Wat zijn de spelregels hiervoor? En wat moet je regelen? Fysiotherapeut Marleen, moeder van de pasgeboren Job, vertelt hoe het zit.

Hoe zat het eerst met het vaderschapsverlof?

Voorheen mochten vaders maximaal een week verlof opnemen bij de geboorte van hun kind. De werkgever moest het loon tijdens dit verlof volledig doorbetalen. Vader mocht dit overleg naar eigen inzicht opnemen, zolang het maar in de eerste vier weken na de geboorte was.

Wat is er veranderd met de wet WIEG?

Per 1 juli 2020 mogen partners tot vijf weken extra verlof opnemen. Minder mag natuurlijk ook. Je hebt tijdens dit verlof recht op een uitkering. Dit is 70% van je dagloon.
Je mag vijf weken vrij nemen. Uitgangspunt hierbij is het aantal uren dat je per week werkt. Werk je drie dagen per week, dan mag je maximaal 15 dagen verlof opnemen.


Deze verlofweken moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.

  • In de eerste vier weken kun je 1 week vrij nemen, zoals in het stukje ‘hoe zat het eerst’ staat.
  • In totaal kom je dus uit op zes weken verlof.
    • Een week met 100% loondoorbetaling in de eerste vier weken.
    • Vijf weken met 70% loondoorbetaling in de eerste zes maanden.

Hoe zit het met de loondoorbetaling voor fysiotherapeuten?

De eerste week van het verlof is je werkgever wettelijk verplicht om 100% van je loon door te betalen. Dit is gebaseerd op je SV-loon*. Dit is het loon wat meetelt voor alle uitkeringen van het UWV. Meer informatie over SV-loon vind je op de website van het UWV.
De tweede tot en met zesde week krijgt je werkgever een vergoeding van 70% van jouw dagloon. Dit dagloon is ook gebaseerd op je SV-loon, gedeeld door het aantal dagen dat je werkt.


Het UWV hanteert een maximuminkomen van €4770,00 als bovengrens voor de uitkering die je voor dit verlof krijgt.


Voorbeeld:
Je verdient €2000 in de maand als SV-loon voor 4 dagen per week = 16 werkdagen in de maand. Je dagloon is dan:
€2000 / 16 = €125 per dag.
De eerste verlofweek krijg je dan 100% = €125 x 4 = €500 (week).
De tweede tot de zesde verlofweek krijg je 70% = €125 x 0,70 x 4 = €350 (week).


*= sociale verzekeringsloon, ook wel ‘loon voor loonheffing’, loon, heffingsloon. Meestal staat dit op je loonstrook. Je kunt het ook opvragen via het UWV.

Wat betekent de Wet WIEG voor je pensioen?

Deze vraag stelden we aan Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). Ze gaven onderstaand antwoord:

Het geboorteverlof bestaat uit eenmaal het aantal werkuren per week

Tijdens het geboorteverlof wordt het loon doorbetaald door de werkgever. Deze inkomsten vallen onder het beroepsinkomen en hierover wordt pensioen opgebouwd.

Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal 5 weken en kan worden opgenomen na het gebruik van het geboorteverlof

De uitkering van het UWV tijdens aanvullend geboorteverlof maakt vooralsnog geen deel uit van het beroepsinkomen van de fysiotherapeut in loondienst waarop de pensioenopbouw gebaseerd wordt. De regering gaf in de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof aan dat de periode van (aanvullend) geboorteverlof ook pensioengevend kan zijn. In artikel 10a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is bepaald dat als diensttijd meetelt onder meer de periode van ouderschapsverlof, sabbatsverlof en studieverlof. Volgens de regering is deze opsomming niet-limitatief en valt de periode van (aanvullend) geboorteverlof ook onder deze niet-limitatieve opsomming. Of in deze periode daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van wat hierover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder, aldus de regering.

De besturen van SPF en de deelnemersvereniging DPF gaan bespreken of het aanvullende geboorteverlof onder de periode van ouderschapsverlof, sabbatsverlof en studieverlof valt

Als dat het geval is zal het pensioenreglement daarop worden aangepast. Naar verwachting zal dit niet vóór 1 januari 2021 het geval zijn.

Voordelen van de Wet WIEG voor de jonge ouders


Marleen is een paar weken geleden bevallen van haar zoon Job. “Mijn vriend krijgt de kans om verlof op te nemen als mijn zwangerschapsverlof straks is afgelopen. Als moeder krijg je namelijk nog tien of twaalf weken na de bevalling verlof (afhankelijk van je keuze). Mijn vriend kan dan nog een aantal weken verlof opnemen. Ook hebben we nu de kans om met zijn tweeën wat langer te wennen aan de nieuwe situatie. Hij heeft namelijk de eerste twee weken na de geboorte al vrij gehad. We hebben nu rustiger de tijd om een band op te bouwen met onze Job.”


«   »