Teken nooit zomaar een addendum van je werkgever!

Tot onze verrassing heeft Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) met BDO Legal recent een addendum op de arbeidsovereenkomst ontwikkeld. Het kan zijn dat jouw werkgever je dit addendum ter ondertekening voorlegt, waarin nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsduur en het maandsalaris. Dat is dus niet niks. Los van het feit dat de ene situatie niet de andere is, betekent dit nog niet dat afspraken in een addendum voor jou per definitie gunstig uitpakken. Advies is om aan je werkgever een pro forma salarisstrook te vragen, zodat je het bruto en netto salaris kunt vergelijken met je salaris in het voorgaande jaar. Fysiovakbond FDV adviseert ook om het addendum eerst te laten checken door een arbeidsrechtjurist.

FDV heeft het addendum van WVF bestudeerd en signaleert een aantal knelpunten:

  • Het is ingewikkeld de precieze arbeidsomvang te bepalen die bij een vast maandsalaris hoort vanuit een variabele beloning.
  • De in artikel 3 van het addendum beschreven prestatiebeloning is onduidelijk omschreven. De prestatiebeloning lijkt een vervanging te zijn van de omzetafhankelijke beloning. Het is onwenselijk dat werknemer en werkgever hierover discussies krijgen.
  • Overwerk hoort altijd te worden uitbetaald of in tijd-voor-tijd terug te worden gegeven als de werknemer dit wenst, ook als dit in het kader is van een prestatiebeloning.

In bijgevoegd document lichten we een en ander nauwgezet toe, zodat jij een en ander kan afwegen. Je werkgever kan je niet verplichten iets te tekenen waar je zelf niet achter staat.

Laat elke aanvulling op je arbeidsovereenkomst controleren door een arbeidsjurist!

We raden je aan advies in te winnen bij een arbeidsrechtjurist. Die kan specifiek op jouw situatie ingaan en samen met jou kijken wat de beste oplossing is. Vraag in elk geval vooraf al specifieke informatie op bij je werkgever, zoals:

  1. Toelichting op de berekening van het salaris, arbeidsomvang, vakantiegeld en vakantiedagen.
  2. Pro forma salarisstrook zodat je die kan vergelijken met het salaris van vorig jaar.
  3. Toelichting op de prestatiebeloning en waar deze van afhankelijk is.

Waar laat ik mijn contract checken?

Daarvoor heb je meerdere opties:

  • Het mooiste is natuurlijk als je gebruik kunt maken van iets waar je al voor verzekerd bent. Heb je als FDV-lid een KNGF-loondienst compleet pakket? Dan kun je, zonder extra kosten, gebruikmaken van FBZ Rechtshulp. De arbeidsjuristen van vakbond FBZ geven deskundige ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken. Neem daarvoor contact op met ledenvoorlichting van KNGF via: ledenvoorlichting@kngf.nl.
  • Daarnaast kun je voor een contractcheck ook contact opnemen met je eigen rechtsbijstandverzekering.
  • Het is natuurlijk ook mogelijk om je contract eenmalig na te laten kijken bij een jurist. Er zijn online allerlei aanbieders te vinden die dit, tegen betaling, voor je doen. Als je zoekt op arbeidsovereenkomst laten nakijken of check arbeidsovereenkomst krijg je een heleboel resultaten.

Hoe verder?

Fysiovakbond FDV heeft WVF aangeboden om samen constructief naar het addendum te kijken. Zodat er een nieuwe versie gemaakt kan worden die ook de belangen van werknemers in het oog houdt. We beraden ons nog over eventuele andere stappen.