Disclaimer

Je kunt te allen tijde gebruikmaken van de inhoud van deze site. Fysiovakbond FDV kan er niet voor instaan dat de op deze website gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Wij wijzen je erop dat de inhoud van onze website, onze nieuwsbrief en elke andere vorm van informatieverstrekking die wij geven, hoewel uiterst zorgvuldig samengesteld, foutieve informatie kan bevatten. 

Fysiovakbond FDV sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de inhoud van de site, de nieuwsbrief of elke andere vorm van informatieverstrekking of met het tijdelijk niet kunnen raadplegen daarvan. Verder is Fysiovakbond FDV niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie van deze website, de nieuwsbrief of elke andere vorm van informatieverstrekking.

Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving door Fysiovakbond FDV aangebracht worden.