Home » Dossier cao » FAQ cao

FAQ cao eerste lijn fysiotherapie

Feiten en cijfers

  • Er werken 11.727 fysiotherapeuten in loondienst in de vrijgevestigde praktijk (bron: KNGF).
  • In het CKR staan 27.272 fysiotherapeuten geregistreerd, waarvan 43% werkt in loondienst in de vrijgevestigde praktijk. In het BIG-register staan in Nederland 35.319 fysiotherapeuten geregistreerd (bron: Fysiofacts KNGF, BIG-register cijfers)

  • Er zijn 5700 fysiotherapeuten lid van Fysiovakbond FDV.

  • In 2018 lieten ruim 2000 fysiotherapeuten onder de 60 jaar zich niet herregistreren in het BIG-register. Bijna negenhonderd van hen zijn jonger dan veertig jaar. De totale uitstroom van fysiotherapeuten in 2018 was 4119, de instroom vanuit de opleidingen bedroeg in 2018 1454 fysiotherapeuten. (Bron: Herregistratierapport BIG 2018)

 

Welke cao-partijen zijn bij deze cao betrokken?

Fysiovakbond FDV behartigt de werknemersbelangen. Namens de werkgevers doet werkgeversvereniging fysiotherapeuten (WVF) dat.

 

Wat is de rol van KNGF hierin?

KNGF is geen cao-partij bij deze cao, maar onderkent het belang van uniforme arbeidsvoorwaarden. KNGF ondersteunt fysio’s en werkgevers beroepsinhoudelijk. Een cao met een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket draagt bij aan de randvoorwaarden, zodat fysio’s goede zorg kunnen leveren. Een cao is ook een belangrijk middel voor KNGF om zorgverzekeraars erop te kunnen wijzen wat de precieze loonkosten zijn. KNGF draagt bij aan gezonde arbeidsvoorwaarden door ondersteuning van de WVF en de FDV, de partijen die een cao voor de eerste lijn tot stand kunnen brengen.

 

Wanneer kunnen we een cao verwachten?

Er ligt nu een fundament om cao-afspraken over te maken. Als leden instemmen met het fundament werken partijen dit verder uit in cao-afspraken. Dat betekent dat ze gaan onderhandelen over de inhoud van de nieuwe cao.

Zodra ze daarover een akkoord hebben bereikt, leggen ze de afspraken opnieuw aan de leden voor. Onze leden hebben namelijk altijd het laatste woord. Als de meerderheid van de achterbannen van de cao-partijen instemt, wordt een akkoord omgezet in cao-tekst.

 

Waarom willen de werkgevers een cao?

Zowel werkgevers als werknemers hebben belang bij rust en duidelijkheid op de werkvloer. Praktijkhouders richten zich met name op het leveren van zorg, je kan niet van hen verwachten ook voortdurend alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen bij te houden.

De oude cao uit 2003 voldoet niet meer aan de huidige omstandigheden en regelgeving. Een groot deel van de arbeidsovereenkomsten is dan ook verouderd. Dit levert allerlei problemen op in de dagelijkse praktijk, waar zowel de werkgever als de werknemer niet op zitten te wachten. Het zorgt voor onrust en verstoort bovendien een plezierige arbeidsverhouding. Daarom is het goed als werkgevers en werknemers terug kunnen vallen op eigentijdse cao-afspraken die rekening houden met actuele wetgeving.

 

Op wie is straks de nieuwe cao van toepassing?

Partijen vragen de minister van SWZ om de cao algemeen verbindend (AVV) te verklaren. Met een AVV moeten alle werkgevers van vrijgevestigde praktijken de cao-afspraken toepassen waardoor ze van toepassing zijn op alle fysiotherapeuten in deze branche. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Zodra de AVV er is informeren cao-partijen daarover.

Totdat er een AVV is, zijn de cao-afspraken alleen van toepassing op werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die aangesloten is bij WVF. Die fase zal als het aan de cao-partijen ligt kort duren. Zodra de leden van beide partijen hebben ingestemd met een akkoord voor een cao, vragen partijen zo snel mogelijk een AVV aan.

 

Hoe weet ik of mijn werkgever aangesloten is bij WVF?

Dit kun je navragen bij je werkgever. Als die niet bekend is met het WVF, kun je hem of haar doorverwijzen naar de website van de WVF.

 

Hoe kan ik mij bij FDV aansluiten?

Als lid heb je stemrecht over de cao. Je bent automatisch aangesloten bij FDV als je lid bent van KNGF en in een vrijgevestigde praktijk werkt. Kijk op de website van KNGF voor meer info.

 

Ik wil geen lid worden van KNGF, maar hoe kan ik betrokken worden bij de nieuwe cao?

We vinden het belangrijk dat ook niet-leden mee kunnen denken en goed van de veranderingen op de hoogte zijn, omdat de cao straks ook op hen van toepassing is. FDV biedt daarom de mogelijkheid om op de hoogte te blijven. Na de zomer starten we met een periodieke nieuwsbrief. Je kunt je alvast via fvd@fysiovakbond.nl laten weten of hiervoor belangstelling hebt.

 

Is het niet raar dat alleen fysio’s nu nog zelf voor hun pensioen betalen?

Ja, het is bizar dat er nu niets voor hun pensioen geregeld is en fysio’s zelf hiervoor zorg dragen. Pensioen is uitgesteld loon, en dat lopen ze nu mis. Daarom willen beide cao-partijen hierover goede afspraken maken.

 

Kan de werkgever van de cao afwijken in mijn voordeel?

Ja, cao-partijen willen een cao met een minimum karakter. Dat houdt in dat de afspraken in de cao de basis zijn: minder mag niet, maar meer wel. Dit biedt de werkgevers de ruimte om gunstiger afspraken voor de werknemers te maken.

 

Waar kan ik terecht bij arbeidsrechtelijke vragen?

KNGF biedt deze service aan haar leden. Ben je geen KNGF-lid, dan kun je mogelijk ook terecht bij jouw rechtsbijstandverzekering.

 

Ik werk als fysiotherapeut in de tweede lijn. Is de cao ook op mij van toepassing?

Nee, de cao is specifiek voor fysio’s in de vrijgevestigde praktijken. Waar je ook werkt, is er altijd aandacht voor jouw werknemersbelangen. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, val je onder bijvoorbeeld de Cao Ziekenhuizen, Cao UMC of de Cao GGZ. De werknemersbelangen van fysio’s in de tweede lijn (en andere zorgprofessionals) worden behartigd door vakbond FBZ. KNGF is federatiepartner van FBZ.

Zijn we niet te afhankelijk van de zorgverzekeraars m.b.t. doorvoeren van de cao?

Een van de zaken die we met een cao willen bereiken, is zorgen dat duidelijk is hoeveel een fysio-werknemer precies kost. Nu zijn daar in de eerste lijn veel onderlinge verschillen in. Met een cao kunnen werkgevers bij zorgverzekeraars aantonen wat hun werknemers kosten. Het is dan aan de werkgevers om met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan over het tarief.

Is er differentiatie op ervaring en/of specialisaties in de nieuwe cao?

Het streven is om een functiewaardering te maken die ook recht doet aan de ervaring en/of specialisaties van iedere fysio-werknemer.

 

Hoe zit het met de Cao Gezondheidscentra?

Deze cao is in 2019 door de werkgeversorganisatie InEEN opgezegd. Voor deze fysio’s is geen cao beschikbaar. Dit is een doorn in het oog van werknemerspartijen. Kijk op www.fbz.nl bij de cao Gezondheidscentra als je wilt weten hoe het zit met de nawerking van deze cao.