FAQ cao eerste lijn fysiotherapie

Feiten en cijfers

  • Er zijn 3.405 praktijken met meerdere werkzame fysiotherapeuten (in loondienst of als ZZP-er). Daarnaast zijn er 6.415 eenmanspraktijken. Het leeftijdsgemiddelde ligt op 42,3 jaar. 60% van de fysiotherapeuten is vrouw, 40% man. (bron: Fysiofacts KNGF)
  • In het KRF-NL staan 26.774 fysiotherapeuten geregistreerd, waarvan 43% werkt in loondienst in de vrijgevestigde praktijk. In het BIG-register staan in Nederland 35.065 fysiotherapeuten geregistreerd (bron: Fysiofacts KNGF)
  • Er zijn 5700 fysiotherapeuten lid van Fysiovakbond FDV.
  • Naast de leden zijn zo’n 900 fysio’s aangehaakt bij de cao-ontwikkelingen.

 

Welke cao-partijen zijn bij deze cao betrokken?

Fysiovakbond FDV behartigt de werknemersbelangen. Namens de werkgevers doet Werkgeversvereniging Fysiotherapeuten (WVF) dat. Kijk voor interessante info op: https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/.

 

Wat is de rol van KNGF hierin?

KNGF is geen cao-partij bij deze cao, maar onderkent het belang van uniforme arbeidsvoorwaarden. KNGF ondersteunt fysio’s en werkgevers beroepsinhoudelijk. Een cao met een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket draagt bij aan de randvoorwaarden, zodat fysio’s goede zorg kunnen leveren. Een cao is ook een belangrijk middel voor KNGF en SKF om zorgverzekeraars erop te kunnen wijzen wat de precieze loonkosten zijn.

 

Wanneer kunnen we een cao verwachten?

De leden hebben in 2020 ingestemd met het fundament voor de nieuwe cao. Partijen werken de overeengekomen onderwerpen verder uit in cao-afspraken. Dat krijgt vorm via de cao-onderhandelingen tussen FDV en WVF.

Zodra ze daarover een akkoord bereiken, leggen ze de afspraken opnieuw aan de leden voor. Onze leden hebben namelijk altijd het laatste woord. Als de meerderheid van de achterbannen van de cao-partijen instemt, wordt een onderhandelaarsakkoord omgezet in cao-tekst.

 

Waarom willen de werkgevers een cao?

Zowel werkgevers als werknemers hebben belang bij rust en duidelijkheid op de werkvloer. Praktijkhouders richten zich met name op het leveren van zorg, je kan niet van hen verwachten ook voortdurend alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen bij te houden.

De oude cao uit 2003 voldoet niet meer aan de huidige omstandigheden en regelgeving. Een groot deel van de arbeidsovereenkomsten is dan ook verouderd. Dit levert allerlei problemen op in de dagelijkse praktijk, waar zowel de werkgever als de werknemer niet op zitten te wachten. Het zorgt voor onrust en verstoort bovendien een plezierige arbeidsverhouding. Daarom is het goed als werkgevers en werknemers terug kunnen vallen op eigentijdse cao-afspraken die rekening houden met actuele wetgeving.

 

Op wie is straks de nieuwe cao van toepassing?

Partijen vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de cao algemeen verbindend voorschrift (AVV) te verklaren. Met een AVV moeten alle werkgevers van vrijgevestigde praktijken de cao-afspraken toepassen waardoor ze van toepassing zijn op alle fysiotherapeuten in deze branche. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Zodra de AVV er is informeren cao-partijen daarover.

Totdat er een AVV is, zijn de cao-afspraken alleen van toepassing op werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die aangesloten is bij WVF. Die fase zal als het aan de cao-partijen ligt kort duren. Zodra de leden van beide partijen hebben ingestemd met een akkoord voor een cao, vragen partijen zo snel mogelijk een AVV aan.

 

Hoe weet ik of mijn werkgever aangesloten is bij WVF?

Dit kun je navragen bij je werkgever. Als die niet bekend is met het WVF, kun je hem of haar doorverwijzen naar de https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/.

 

Hoe kan ik mij bij FDV aansluiten?

Als lid heb je stemrecht over de cao. Je bent automatisch aangesloten bij FDV als je lid bent van KNGF en in een vrijgevestigde praktijk werkt. Kijk op de website van KNGF voor meer info.

 

Ik wil geen lid worden van KNGF, maar hoe kan ik betrokken worden bij de nieuwe cao?

We vinden het belangrijk dat ook niet-leden mee kunnen denken en goed van de veranderingen op de hoogte zijn, omdat de cao straks ook op hen van toepassing is. FDV biedt daarom de mogelijkheid om op de hoogte te blijven. Je kan je eenvoudig aanmelden via onderstaande button.

Is het niet raar dat alleen fysio’s nu nog zelf voor hun pensioen betalen?

In veel andere sectoren is het gebruikelijk dat de werkgever in ieder geval een gedeelte van de pensioenpremie betaald. De meeste collega's betalen zelf volledig de pensioenpremie. Wij vinden dat dit moet veranderen. Meer weten over pensioen? Bekijk ook onze pensioenartikelen.

 

Kan de werkgever van de cao afwijken in mijn voordeel?

Ja, cao-partijen willen een cao met een minimum karakter. Dat houdt in dat de afspraken in de cao de basis zijn: minder mag niet, maar meer wel. Dit biedt de werkgevers de ruimte om gunstiger afspraken voor de werknemers te maken.

 

Waar kan ik terecht bij arbeidsrechtelijke vragen?

Als lid van KNGF kun je terecht bij FBZ Rechtshulp voor al jouw vragen of issues. FBZ Rechtshulp is de individuele dienstverlening van vakbond FBZ. Je neemt via ledenvoorlichting@kngf.nl contact op.

 

Ik werk als fysiotherapeut in de tweede lijn. Is de cao ook op mij van toepassing?

Nee, de cao is specifiek voor fysio’s in de vrijgevestigde praktijken. Waar je ook werkt, is er altijd aandacht voor jouw werknemersbelangen. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, val je onder bijvoorbeeld de Cao Ziekenhuizen, Cao UMC of de Cao GGZ. De werknemersbelangen van fysio’s in de tweede lijn (en andere zorgprofessionals) worden behartigd door vakbond FBZ. KNGF is federatiepartner van FBZ. Een onderhandelaar van FBZ adviseert de onderhandeldelegatie van FDV bij het traject voor de cao in de eerste lijn.

Zijn we niet te afhankelijk van de zorgverzekeraars m.b.t. doorvoeren van de cao?

Een van de zaken die we met een cao willen bereiken, is zorgen dat duidelijk is hoeveel een fysio-werknemer precies kost. Nu zijn daar in de eerste lijn veel onderlinge verschillen in. Met een cao kunnen werkgevers bij zorgverzekeraars aantonen wat hun werknemers kosten. Het is dan aan de werkgevers om met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan over het tarief.

Hoe zit het met de systematiek van waardering en beloning, de functiewaardering?

Voor het functiehuis willen we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de beschrijving, waardering en beloning van fysiotherapeuten in andere zorgcao's. Zo blijft de eerste lijn voor nieuwe fysiotherapeuten een goede keuze.