Kan ik met een cao nog individuele afspraken maken met mijn werkgever?

In de cao die wij willen maken, mogen jij en je werkgever afspraken maken die afwijken van de cao, zolang ze maar gunstig uitpakken voor jou als werknemer.

De afspraken in een cao zijn meestal gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. 

Cao staat boven individuele arbeidsovereenkomst

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn twee soorten cao's: de cao met een standaard karakter en de cao met een minimum karakter

  • Bij een cao met een standaard karakter mag er in de individuele arbeidsovereenkomst niet worden afgeweken van de cao.
  • Bij een cao met een minimum karakter mogen er in de individuele arbeidsovereenkomst afspraken worden opgenomen die gunstig uitpakken voor de werknemer.

Zoals in het visiedocument te lezen is, willen Werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond-FDV een cao afsluiten met een minimum karakter. Dit betekent dat je individueel met je werkgever afspraken kan maken over gunstigere arbeidsvoorwaarden. Deze mogen nooit onder het niveau van de afspraken liggen die in de cao staan.

Voorbeeld 1:

In de cao staat dat je bij een full-time dienstverband recht hebt op 25 vakantiedagen. Je mag met je werkgever afspreken dat je meer vakantiedagen krijgt dan deze 25 dagen die in de cao staan, maar het mogen er niet minder zijn dan 25.

Voorbeeld 2:

Jij en je werkgever spreken een salaris af dat boven de hoogste loonschaal in de cao uitkomt. Dit is toegestaan. Je werkgever mag je echter geen salaris aanbieden dat onder de laagste loonschaal van de cao ligt.

Bron: Rijksoverheid.nl, Wikipedia.org