Wat is een cao met een minimum karakter?

Minimum voelt voor veel van ons als minder, maar een cao met een minimum karakter betekent niet dat er minder afspraken of minder goede afspraken worden gemaakt dan bij een cao met een standaard karakter.

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn twee soorten cao's: de cao met een standaard karakter en de cao met een minimum

karakter

Bij een cao met een standaard karakter mag er in de individuele arbeidsovereenkomst niet worden afgeweken van de cao.

Afwijken mag niet: niet naar beneden, maar ook niet naar boven.

Bij een cao met een minimum karakter mogen er in de individuele arbeidsovereenkomst afspraken worden opgenomen die gunstig uitpakken voor de werknemer.

Afwijken mag wel: niet naar beneden, maar wel naar boven.

In de cao die wij willen maken, mogen jij en je werkgever afspraken maken die afwijken van de cao, maar alleen in positieve zin voor jou als werknemer. De cao is de basis, maar dat betekent dus niet dat we zo min mogelijk afspraken maken. We willen juist duidelijkheid en afspraken over een hele lijst aan onderwerpen.

Minimum cao ≠ minimale afspraken

We willen van de Cao Eerste lijn Fysiotherapie een goede cao maken, met daarin arbeidsvoorwaarden die fysiotherapeuten in de eerste lijn verdienen.

Maar we willen werkgevers en werknemers ook de vrijheid geven om daar nog een schepje bovenop te doen in individuele gevallen. Dit kan alleen bij een cao met een minimum karakter, omdat bij een cao met een standaard karakter helemaal niet mag worden afgeweken van de cao. 

Bijvoorbeeld voor meer vakantiedagen, hoger salaris of meer scholingsbudget.

Bron: Rijksoverheid.nl, Wikipedia.org