Een nieuwe Cao Eerste lijn Fysiotherapie brengt veel voordelen met zich mee. Samen met werkgevers willen we goede afspraken maken. In het visiedocument hebben we de volledige lijst met onderwerpen benoemd die we willen bespreken. Hier lichten we enkele onderwerpen uit:

Gelijke afspraken voor iedere fysiotherapeut in de eerste lijn

We willen een algemeen verbindend verklaring (AVV) aanvragen als de leden hebben ingestemd met de cao. Zodat de cao voor de gehele beroepsgroep in de eerste lijn zal gelden. Je kunt dan nog wel individuele afspraken maken met je werkgever, maar alleen als ze in het voordeel van de werknemer zijn.

Salaris, functiebeschrijving en -waardering

Een van de belangrijkste speerpunten uit het visiedocument is afspraken over een vast uurloon. Dit willen we koppelen aan een functiebeschrijving- en waardering. Krijg je meer ervaring of meer verantwoordelijkheid, dan zal ook je salaris stijgen.

Pensioen

Momenteel is het pensioen in de eerste lijn fysiotherapie anders geregeld dan in de meeste sectoren. We willen in de cao ook afspraken opnemen over het pensioen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de premieverdeling of over de afdracht van de pensioenpremie. Voor de afspraken over pensioen vragen we ook advies aan Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten (SPF) en Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF).

Vakantie en verlof

We willen duidelijke afspraken maken over vakantie en verlof. Zodat je in je vakantie gewoon doorbetaald krijgt, zoals in de rest van Nederland ook gebeurt. En dat er mogelijkheden zijn voor het opnemen van verlof, zoals bijvoorbeeld het vernieuwde geboorteverlof.

Scholing en ontwikkeling

Als fysiotherapeut moet je constant bijleren. Het is belangrijk dat hier afspraken over worden gemaakt in de cao. Zodat het voor jou en voor je werkgever duidelijk is hoe de vergoeding van scholingskosten en scholingstijd is geregeld. 

Ziekte en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid

Hieronder verstaan we onder andere afspraken over wachtdagen bij ziekte en hoeveel loon je krijgt doorbetaald als je ziek bent of (tijdelijk) niet kan werken.

Overzichtelijke afspraken allemaal op één plek

Voor iedere fysiotherapeut, werknemers en werkgevers, wordt met een cao duidelijk wat de afspraken zijn. Zo weet je als werknemer waar je recht op hebt. En kan je die informatie terugvinden als je niet meer precies weet wat de afspraken over arbeidsvoorwaarden waren.