Home » Dossier cao » Update cao-proces

Update cao-proces

Afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet richting een nieuwe Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Er is  nog genoeg werk aan de winkel voordat het zover is. Speerpunten van Fysiovakbond FDV zijn:

  • Financiële afspraken over o.a. loonontwikkeling, pensioen en loondoorbetaling tijdens vakantie en ziekte.
  • Vergoedingen van scholing en ontwikkeling.
  • Een functieomschrijving die recht aan jouw takenpakket en verantwoordelijkheden.

Lees de uitgebreide toelichting als je meer wilt weten.

We voeren frequent overleg met werkgeversvereniging WVF en stap voor stap verschijnen de teksten op papier. We betrekken experts om bijvoorbeeld thema’s als functiewaardering en pensioenen inhoudelijk uit te diepen. Gedurende de cao-onderhandelingen zijn ook adviseurs en arbeidsjuristen betrokken om ons als cao-partijen bij te staan. Als Fysiovakbond FDV stellen we ons deskundig en constructief op om een goed mogelijk arbeidsvoorwaardelijk pakket tot stand te brengen.

Antwoorden op veelgestelde vragen over het cao-proces

We krijgen van veel fysiotherapeuten vragen over het cao-proces. In onze FAQ cao vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Meer weten over het cao-proces?

We schreven een uitgebreid artikel over het verloop van zo'n cao-traject.