Hoe is het pensioen voor fysiotherapeuten geregeld in andere cao's?

Als fysiotherapeut in loondienst in de vrijgevestigde praktijk betaal je pensioenpremie aan Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). De premie hiervoor draag je elke maand zelf af. 

Pensioen is een onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Je kunt hier met je werkgever afspraken over maken. Je werkgever mag een gedeelte of de gehele pensioenpremie voor zijn rekening nemen. 

Bij de meeste fysiotherapeuten met een all-in loon zit de pensioenpremie verwerkt in het omzetpercentage. Zij hebben dus geen aparte afspraken gemaakt over de pensioenpremie. Ze dragen zelf pensioen af van hun all-in loon. Omdat deze werkgevers ook zelf de premienota's van SPF betalen, kunnen ze dit bedrag aftrekken van hun brutoloon bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Hoe is dit geregeld voor fysiotherapeuten bij de cao ziekenhuizen?

Fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken, zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De helft van hun premie wordt betaald door de werkgever, de andere helft door de werknemer. Dit is dus een 50/50 premieverdeling.

De werkgever houdt het gedeelte van de werknemer in van het brutoloon en draagt dit af aan het pensioenfonds. De werknemer hoeft zelf dus geen premienota's te betalen van PFZW. 

Hoe is het pensioen geregeld voor fysiotherapeuten bij de cao 'Verpleging, Verzorging en Thuiszorg' (VVT)?

Fysiotherapeuten die vallen onder de cao VVT zijn aangesloten, net als de ziekenhuisfysiotherapeuten, aangesloten bij PFZW. Ook bij hen is de premieverdeling 50/50. De werkgever draagt de gehele premie af aan het pensioenfonds, waarbij de helft voor rekening komt van de werkgever en de andere helft voor de werknemer. Het werknemersgedeelte houdt de werkgever in van het brutoloon. De fysiotherapeut hoeft in dit geval dus zelf geen premienota te betalen van PFZW.

Bron: VVT premies PFZW, Cao ziekenhuizen, Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten, Pensioenfonds Zorg en Welzijn