Wie zijn wij?

Wij, het bestuur van Fysiovakbond FDV, zijn alle drie bedreven fysiotherapeuten. We willen duidelijkheid over de arbeidsafspraken voor fysiotherapeuten die in de eerste lijn in loondienst werken.

Bob van Ravensberg, voorzitter

Ik ben Bob van Ravensberg, fysiotherapeut en handtherapeut. Als voorzitter van de FDV zet ik me actief in voor een cao in de eerste lijn voor fysiotherapie.  Het gaat namelijk momenteel niet goed in fysiotherapieland. Sinds 12 jaar hebben fysiotherapeuten in de vrijgevestigde praktijken geen cao. Daarnaast zijn al meer dan 10 jaar de tarieven voor fysiotherapie praktisch hetzelfde.

Zorgverzekeraars hebben steeds meer macht gekregen om te doen en laten wat ze willen. Door het ontbreken van een cao en het drastisch verlies aan inkomsten is er steeds meer sprake van een ieder-voor-zich mentaliteit onder fysiotherapeuten. Jammer genoeg maken sommige betrokkenen misbruik van deze situatie.

Veel fysiotherapeut-werknemers zitten al te lang in een onzekere situatie en snakken naar de verandering die zó hard nodig is. Als betrokken fysiotherapeut heb ik veel gesproken met collega's die zien dat een algemeen verbindend verklaarde cao hard nodig is.

Met een cao zal er meer solidariteit en eensgezindheid binnen de fysiotherapie kunnen komen. We kunnen hiermee samen een duidelijk signaal geven aan de politiek. Maar ook voor ons fysiotherapeuten is het belangrijk om in te zien dat verandering mogelijk is. Een positieve verandering die er voor kan zorgen dat werknemers en werkgevers samen sterk staan.


Rick Even, penningmeester

Hallo collega's, mijn naam is Rick Even, binnen het FDV bekleed ik de functie van penningmeester.

Ik woon in Twente en werk als (sport)fysiotherapeut en onderzoeker.

Sinds begin 2020 zet ik mij in voor alle fysiotherapeuten die ons fantastische beroep uitoefenen. Mijn doelstellingen zijn: het ontwikkelen van een CAO om een gezond verdienmodel te ontwikkelen voor werknemer en werkgever, zodat ons vak nog jaren kan blijven voortbestaan.

Mijn uiteindelijke doel is dat fysiotherapeuten die in de eerste lijn werken hetzelfde gaan verdienen als de fysiotherapeuten in de tweede lijn.

Het huidige verschil van 1000+ euro per maand is voor mij onacceptabel. Mijn skills als onderhandelaar en mijn scherpe kijk op financiën gaat ons hierbij helpen!


Marije Bosboom, secretaris

Algemeen fysiotherapeut, schrijver van Physiowrite

In 2018 kwam ik, na drie jaar in Duitsland te hebben gewerkt, weer bij een Nederlandse praktijk terecht. Op dat moment kwam ik erachter dat er voor fysiotherapeuten in de eerste lijn helemaal geen cao was. Daar schrok ik van. Alle wet- en regelgeving rondom arbeid en werk is namelijk ontzettend ingewikkeld. Dat heb je niet in een avondje uitgezocht.

Fysiotherapie is een prachtig vak, maar we zijn niet opgeleid om wetboeken uit te pluizen. Daarom is het belangrijk dat er een duidelijke en eerlijke cao komt. Dan kunnen wij namelijk doen waar we het beste in zijn: fysiotherapie.


Wie zijn onze leden?

Iedere werknemer die lid is van het KNGF, wordt ook automatisch lid van het FDV. We vertegenwoordigen je bij onderhandelingen over arbeidsafspraken. Momenteel is het nog niet mogelijk om zonder lidmaatschap van het KNGF lid te worden van Fysiovakbond FDV. Wel kun je je als niet-lid inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Wat doet het FDV precies?

De FDV heeft volgens haar statuten als taak het afsluiten van een cao voor fysiotherapeuten die werken in een vrijgevestigde praktijk.

Statuten Fdv
PDF – 844,3 KB 497 downloads